Yazı Detayı
15 Nisan 2021 - Perşembe 10:58
 
“Yunus Emre Aslında Ne Dedi?”
Süleyman PEKİN
suleymanpekin@gmail.com
 
 

Yapmadığını söylemek yada söyleyegeldiğini yapmamak yalancılık veyahut yalanı dava kılmaktır. İnandığı ile yaptıkları arasındaki mesafenin kapanıklığı mümin olmanın gereğidir. Yani eylem ve söylem birlikteliğidir. Dahası Yunus’un “Neyi seversen imanın odur / Nice sevmeyesin sultanın odur” mısralarından hareketle ‘Neyi seviyorsan onun müminisin’ ve ‘Sultan (hiyerarşi, statü, itibar) ise sevmediklerindir’; diyor Kenan Göçer Yunus’u tevhidin ekonomi-politiği olarak resmettiği ‘Yunus Emre Aslında Ne Dedi?’ kitabında.   

Ve bu birlemeyi 5 birikim noktasını dağıtarak yapar: Benlik olarak birikimini dağıtır Yunus; kendiliğinin önünde en büyük engel olan benliğini. Kendi adını dağıtarak başlar ve bu feragat sonrasında Yunus ismini alır.

Maddî olarak birikimin dağıtılmasındadır sıra. Hesâbîliğe varmayan bir hasbîlik muhasebesi içinde “Mülke suret bezemegil” diyerek geçinmek için herkes kadar mülke ‘evet’ ama birikime varmaya başladığı zaman ‘hayır’ der. Özgürlük ve sevgi gibi biriktirilemeyen şeyler haricinde insanlar arasında eşitsizliğe yol açan her türlü ayrıma, yatay ve dikey mesafeliliğe ve otoriteye karşıdır.

“Çıktım erik dalına / Anda yedim üzümü” ve “Canlar canını buldum / Kovanım yağma olsun” şiirleriyle anlam ve mantığı dağıtır, birikmesine izin vermez. Sâde o değil; her şeyi dağıtıp yağma edebilecek bir karakterdedir.

Statü ve itibarın dağıtılmasından yanadır. İtibarla azgınlık arasında bağ kurar; “Ar-namusu bıraktım / Külümü suya attım” der. Ak budundan değil kara budundandır; itibârî olarak soyluluğa da karşıdır ve “Padişah olan kişiye / Sekban (köpekçi, köpek bakıcısı) olmak olmaya” diyerek hiyerarşik ve toplumsal çevre ile mesafesizliği savunur.

Dilsel mesafeyi dağıtmak için Farsçanın Anadolu’daki buyurganlığına karşı çıkar Yunus ve Türkçe Yunus’la çıkmıştır ortaya. Hem gönüllere hitap eder hem de konuş-mayı bir yere kon-uş ve konduğu yerdekilerle kon-şuluk sayar; konmadan komşu olunmaz.

Yunus Emre ne dedi, nasıl dedi, iletmek istediği aslı mesaj neydi gibi sorulara böyle cevaplar verdi Kenan Hoca. Ve Yunus’u ünvanında özetledi: MİSKİN. Sâkinlik ve sükûnet bildiren, ‘varlığa sevinmemek ve yokluğa üzülmemek’ meyanında arzunun dağıtıldığı bir bilgelik hâlidir miskinlik. Ve mesleklidir miskin, tembellikten ve pasifimizden uzaktır; sanıldığını tersine. Uysal sanılırlar. Oysa tüm fazlalıklara direnmektir kanaatkârlık. Kanaatkâr olmayanı harâmî olarak görür Yunus.

Yunusça baktığı ve Yunus gibi görmeyi gösterdiği için Kenan Bey’e müteşekkiriz. “Türk’ün İş Zihniyeti” kitabından sonra bu da ikinci bir devrim olmuş; bakış, görüş ve anlayış, anlamlandırış açısından. Küçük ebatlı kitaplarla toplumsal algılarımıza büyük darbeler vurmaya devam ediyor.

Şâir burda ne demiş’ faslında Yunus’tan Kenan’a, ordan Süleyman’a ‘sözü eğri - büğrü söyleme’den ve ‘Molla Kasım’lardan önce son son ne diyebiliriz: Biriktirilemeyen şeyler iyidir (erdemler), biriktirilebilen şeyler kötüdür (kavramlar).

Ülgener’e göre “Osmanlı’nın kapitalizme geçememesinin en büyük engeli bâtınî tasavvuf”; bize göre Türkiye Cumhuriyeti’nin kapitalizme geçebilmesindeki en büyük destek önce siyâsî ve sonra dinî teşekküllerdir.

Bir’i iki yapmak ikincinin hakkına girmektir. Birikim başkalarının etini yemektir ve arkalarından geğirmektir. Kuran’da 100’e yakın yerde geçen ‘salât’ kelimesinin ‘zekât’la birlikte zikrolunan 30’a yakın yerinde (akîm’üs-salât ve âtû’z-zekât ) dayanışma ile yardımlaşmayı ayakta tutarak ikame etme ve dağıtarak arınma, dünyalık biriktirmeme mesajlanır. Yani Yunusça miskinlik ve imece..

Korona krizinin gitgide derinleştiği bir hengâmede ve teravihten çok açlığın, yokluğun; gelir dağılımındaki dengesizliğin konuşulması gereken Ramazan ayında sağlam sahur yaparak ve akşam iftar garantisini görerek yememek değil asıl marifet; yiyorsa “Sen sana ne sanırsan / Ayruğa (Başkasına) da onu san” ilkesinde başka gönüllerle ortaklaş; ritüellerle değil mesajı özümseyerek Allah’a yaklaş.

 
Etiketler: “Yunus, Emre, Aslında, Ne, Dedi?”,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Doğu Kudüs’ten Doğu Türkistan’a
“Ölüm Bir Grev Gibi Kaplamış Ülkemizi”
Soykırım Yalanı Karşısında Biz
Hak Dedi Artık Canıma!
Turnusol Turşusu; Sahibinden, Beklentiden
Resmî İdeolojiden Resmî Teolojiye Geçtiğimizin Resmidir
Huzurlarınızda Yücel Alpay Demir
Suskunluk Sarmalı ve Türk Halkının Korku Damarı
Korona Türkiye Distribütörlüğünden Duyuru!
Sadakat Hiyerarşisi
Kesin İnançlılar & Fanatizmin Doğası – 2
Bir Bardak Sudan İç Kavga Çıkarmak
Eşref-İ Mahlûkat Fantezisi ve Ahsen-İ Takvim Gerçeği
Kezâ “Ömrümüz Bitse Bizim Bitmez Derdimiz”
Karakterin Kaç Karat?
Bizi Kim İşletiyor?
Korku Kumpanyası ve Panik-Atak Zihin Dizaynı
Bir İnsan Türü Üzerine Tarihçe Denemesi
Caatsa İçeri, Okey Dışarı!
Aşı ve Irkçılık; Sağlıklı Türklük Yahut Popüler Faşizm
Sorgulayan (Prensip Sahibi) İnek
Annenin Çocuk Sevgisinin Doğası Yahut Klonlama
Biz, Biz, Biz; Sabahattin Gencal’ın Yoğurduklarıyız..
Yazı - Tura Atıyoruz; ‘Dik’ Demek Yok!
Tekraren: “Er ya da geç Atatürk’e varacaksınız”
Aklım Boşluğa Değince ‘Felâketim Olurdu Ağlardım’
Alışkanlıklara Reset, Kandillere Güncelleme
Milliyetçiliğe Mecbur Eden Millî Çıkarlar
Attan İnmeyesüz” ve İllâ Sorgulayasuz
Benim Lobim Senin Beyin Lobunu Döver
“Karabağ Yüreğimde Bir Şahdamardır”
Kesin İnançlılar & Fanatizmin Doğası – 1
Okullar Olmadan Maarifi İdare Etmek
Mavi Vatan, Yavru Vatan Ve Adalar Bütünleştirilmelidir
Para Mı, İnsan Mı? Tabii Ki Para..
‘Zafer’ler Kolay Kazanılmıyor Hacı!
Biri Yer, Biri Bakar; Yakarsa Dünyayı Garipler Yakar!
Yunanistan Mısır’ı Dublör Olarak Kullanmak İstiyor
Kabir Çivisi; İslam’ın Şartı 5 Veyahut Nisa 135
Akıl Karıştırma Kılavuzu – I
İsim Verme Alışkanlığımızın Yakın Tarih Analizi
Sembolleri Din Edinenler
Hâbil Âdem Pelister’i Takdim – II
Bu Bir İhbar ve İspiyon Mektubudur
Hâbil Âdem’i Takdim Ederim – I
Ortadoğu Halklarının Boy Fetişizmi
Anlamak ve Anlamlandırmaktır Hayat
Amerika Where’ye Gidiyor? (3 Yıl Önceki Sorumuz)
Fırtına Duası
19 Mayıs’çılar İle 29 Mayıs’çılar, Huu!
Nerde Kalmıştık Ülenn?
Kavm-İ Acîb-İ Arab
İngiliz Generalinin Servetiye’de Ne İşi Vardı?
23 Nisan Ramazan ve Fırsatçılık Bayramı
Keder Adam Öldürmez
Gıda ve Su İmparatorluğu
Egemenliğin Çin’e Devri
Çip Çağı ve Komünal Kapitalizm
Koronavirüs Üzerinden Yepyeni Bir Çağ Sürümü
Tarihe Selam, Kaybetmeye Devam
Ah ‘Benim Yalnız ve Güzel’ Askerim
Atan; Sıfır, Karşılayan; Sıfır
Yusuf Akçura Suriye’den Bildiriyor
Başkaldırı Günlüğü
Deprem Kader Değildir, Kaderciliktir
Halûk Levent Mi, Acun Ilıcalı Mı?
“Gönüllü Kerizlik” Üzerine
“Ki Aldatmadır Dinleri / Ve Gurrehum Fî Dînihim”
Sivrisinek İle Ateşböceği Arasında
Yengi Yıl Yakarması (NEGATİF DUA)
‘Manzara Koyma’ Ve ‘Cuk Oturtma’ Makinaları
İflah Olmaz Tiplerin Ükesi
Cibranlı Halil Der Ki; İnsanlar Hayatın Kölesidir
Kapitalizm Siyanür Sever
Rehber Kuran, Hedef İran
Tarih, Gelecek ve Levant Türkmenleri İçin Girizgâh
Ankara’da 7,5 Asırlık Cumhuriyet Mücadelemiz
‘ Tarikata Giriş Marşı ’
“Allah İnsanı İddiasından Vurur”
Gizli Gürcistan Emperyalizmi - II
Gizli Gürcistan Emperyalizmi - I
Eyy Kürk Milleti !
Bir Cinnet Cenderesindeyiz Hayli Zamandır
“Cahiliye’yi Farklı Okumak” Diye Bir Kitap
‘Devlette Devamlılık’ Hiç Bir Zaman Olmadı
Konyalı Celalettin, Nam-ı Diğer Mevlâna
HARRE-LENMEK
‘Uyanıklığın En Saf Hâlidir Yüzünüz’
Yalanla Yaşarken Gerçek Dünyada
Cumhuriyet Döneminin İktisadî Arayışlar Tarihi – XV
Cumhuriyet Döneminin İktisadî Arayışlar Tarihi – XIV
Cumhuriyet Döneminin İktisadî Arayışlar Tarihi – XIII
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Galatasaray
81
0
8
6
25
39
2
Beşiktaş
81
0
8
6
25
39
3
Fenerbahçe
79
0
8
7
24
39
4
Trabzonspor
68
0
7
14
18
39
5
Sivasspor
62
0
7
17
15
39
6
Hatayspor
61
0
12
10
17
39
7
Alanyaspor
57
0
14
9
16
39
8
Fatih Karagümrük
57
0
12
12
15
39
9
Gaziantep FK
55
0
12
13
14
39
10
Göztepe
51
0
14
12
13
39
11
Konyaspor
49
0
14
13
12
39
12
Çaykur Rizespor
48
0
15
12
12
39
13
Kasımpaşa
46
0
17
10
12
39
14
Yeni Malatyaspor
45
0
14
15
10
39
15
Başakşehir FK
45
0
16
12
11
39
16
Antalyaspor
43
0
14
16
9
39
17
Kayserispor
41
0
16
14
9
39
18
BB Erzurumspor
40
0
20
10
10
40
19
MKE Ankaragücü
38
0
21
8
10
39
20
Gençlerbirliği
38
0
21
8
10
39
21
Denizlispor
28
0
23
10
6
39
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı