Haber Detayı
15 Kasım 2008 - Cumartesi 00:00
 
RÖPORTAJ: Emre Koyuncuoğlu, Televizyon aracılığıyla görsel kirlenme çok yoğun yaşanıyor
Röportaj Haberi Irk Bitig oyunu Kocaeli Şehir Tiyatroları sanatçıları tarafından sahneleniyor. Irk Bitig’in metni esasen bir fal metni. Metnin tümü kehanet üzerine.

Uygurların, göçebelikten yerleşik hayata geçtiği zamanlarda, 1000’li yıllarda yazılan metin; ‘Bozkırın savaşçı ve avcı topluluklarının doğa, hayvanlar ve birbirleriyle olan ilişkilerini özetliyor.’ Metne ismini veren ‘Irk Bitig’ sözcükleri bugünkü Türkçe’yle ‘İyi Gelecek Bilgisi’ anlamına geliyor. Metni oyunlaştıran ve yöneten, Çağdaş Türk Tiyatrosu’nun bugün en üretken ve yenilikçi yönetmenlerinden olan Emre Koyuncuoğlu.
Şehir Tiyatroları'nın başarılı oyuncularından Engin Benli, Eylem Tanrıver Varlı ve Şebnem Köstem rol alıyor. Koroda ise İrem Kahyaoğlu, Zeynep Özan, Burcu Güner, Senem Akman ve Fatma Yılmaz bulunuyor. Oyunun müzikleri Çiğdem Borucu'ya, mekansal düzenlemesi Nurullah Tuncer'e, kostüm tasarımı Ümit Ünal'a animasyon-görsel tasarımı Aksel Zeydan Söz'e, vokal düzenlemesi Savaş Çağman Coşkun'a, ışık tasarımı Cafer Yiğiter'e, ışık ve animasyon dijital düzenleme tasarımı Cem Yılmazer'e, dramaturgisi ise Evren Barin Egrik'e ait.

Emre Koyuncuoğlu Kimdir?
Boğaziçi üniversitesi İngiliz dili ve edebiyatı mezunu Tiyatro Yönetmeni, Koreograf, Oyun Yazarı, Eleştirmen, Çevirmen.. 1994-2008 yılları arasında ulusal ve uluslararası birçok bağımsız sahne projesi gerçekleştirdi. Burslar aldı, bir çok üniversitede ders verdi. Kuruluşundan beri Kocaeli B.B. Şehir Tiyatroları'nda sanatçı kadrosunda yer almakta.Söyleşimizi Emre Koyuncuoğlu ile gerçekleştirdik.


“Yuttuğumuz sesi bulmak mümkün mü?
Bir ses tiyatrosu örneği olarak kurgulanan Irk Bitig, ses üzerinden seyirciyle birlikte “iyi bir gelecek sorgulaması” gerçekleştirmeyi amaçlıyor.


Gülay Yenilmez
 “Irk Bitig” adlı gösteriyi, 16. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali’nde Kocaeli B.B. Şehir Tiyatrosu’nu temsilen gerçekleştirdiniz.  Şİmdi oyun İzmit’te sahneleniyor. Ay sonunda da,  Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali’nde sahnelenecek. Önce “Irk Bitig”i biraz sizden dinleyelim istiyorum. Metin size ne söyledi ve neden bu metni seçtiniz?

Emre Koyuncuoğlu
Bu projeye başlama fikrini oluşturan Irk Bitig, bir kehanet metni. Eski Türklerin, gerçek dünyayla ruhlar dünyasını, iyi ve kötüyü, yazgıyı algılama biçimini çok basit bir dille anlatan, dokuzuncu yüzyıl başlarından kalma, runik yazılı en eski metin olan Irk Bitig, geleceği yeniden/birlikte öngörebilme, sorgulama fikrine temel oluşturması için sahneye taşındı…
Orta Asya’da yeni bir yurt aramak için Batı’ya yürüyüşe hazırlanan on binlerin kendi kaderleriyle birlikte eski dünyanın da kaderini değiştireceği büyük göçün başlangıcında yazıya geçirilmiş olan Irk Bitig, bozkırın savaşçı ve avcı topluluklarının doğa, hayvanlar ve birbirleriyle olan ilişkilerini de görebileceğiniz çok ilham veren şiirsel bir metin…
“Irk Bitig” özellikle mitik öğeler içeren bu metin, gelenekselin, çağdaş bir yapıda yeniden okunması için çok elverişli bir metindi. Geçmiş kültürü çok güzel yansıtan bu tarihi metine çağdaş bir bakış açısıyla bakmayı istedim. Şamanik bir kültürün metni olduğu için sese dair bir çalışma yapmak istediğim bu işle de, o anlamda çok örtüştü. Çünkü ritüeller ritim temellidir. Biz ses tiyatrosu yapmayı çok istedik.


Gülay Yenilmez
Peki, Neden ses tiyatrosu?

Emre Koyuncuoğlu
Benim için zamanıydı. Özellikle televizyon aracılığıyla görsel kirlenmenin çok yoğun yaşandığı bir dönemde, tiyatronun belki de daha kirlenmemiş, kötüye kullanılmamış bir alandan, farklı kanallardan topluma seslenmesi gerekmekte. Çoğunluluk çok sessizleştiğini, sesini yuttuğunu düşünüyorum. Sesimizi duymayı unuttuk, hatta sesimize yabancılaştık, bir nevi.  Burada Çiğdem Borucu’nun oyun için yazdığı başarılı besteleri de tabi ki gösterinin bir ses tiyatrosu  olabilmesini sağladı.

Gülay Yenilmez
İyi gelecek Bilgisi anlamına gelmekte “Irk Bitig”? Oyunda bu ne anlam taşımakta?

Emre Koyuncuoğlu

Bu bir kehanet metni. Bir tiyatrocu olarak bu işle birlikte “iyi bir gelecek nasıl oluşturabiliriz?” sorusunu bugünün gerçeklerine baktığımda çok dillendirmek istedim. Dünyada insanlık büyük bir tragedya yaşıyor. Hepimizin birbirimize “birlikte iyi bir gelecek oluşturabiliriz, öyle değil mi?” sorusunu sormaya çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu kehanet metni de günümüz Türkçesiyle “iyi bir gelecek bilgisi” demek. “İyi Gelecek Bilgisi” için sorular soranlara şamanlar bu metni kullanarak cevaplarını veriyordu. Aşık atıyorlar. Biliyorsunuz aşık köşeleri dört tarafı olan bir kemik. Bir tür zar yerine aşık atılıyor, gelen sayılarla metnin belirlediği numalaralamadaki kehanet şaman tarafından “ihtiyacı olana” aktarılıyor. Bir tür fal metni. Bu metinle benim cevaplar elimdeydi ama hangi sorunun cevabıydı, onlar bilemiyordum. Beni bu metin de en çok çeken; herkes için geçerli olabilecek doğru soruyu sormak oldu aslında. Doğru cevabı almak için doğru soruyu sormak gerekiyor.
Bir sorunun olması demek bir düşüncen olması demek. Aslında bu oyun; birlikte iyi bir gelecek oluşturmak için doğru soruları arama sürecidir.Gülay Yenilmez
Metnin dili çok özel, tam olarak cevap vermiyor aslında, değil mi?

Emre Koyuncuoğlu
Metnin çok sade bir dili var. Ama aynı zamanda her söylenen de çok katmanlı bir anlam var, ama dilin kullanım biçimi çok sade. Derinliği çok fazla olan soyut, şiirsel bir metin. Kahve falı bakar gibi.. “Kısmetin eşikte bekliyor, üç vakte kadar çözeceksin” denildiğinde, herkes kendine gore, durumuna geçmişine göre kısmeti, eşiği, üç vakti tanımlıyor. Sahnedeki metinde geçen nesnelerde öyle tanımlanmalı. Oyunda işittiğiniz sorular çok somut, çok açık sorular. “Emeğimizin karşılığını alabiliyor muyuz” örneğin. Bunun yeniden tanımlanmaya ihtiyacı yok. Çok ortada. Ama sahneden bu soruya gelen cevap, yani kehanet metninden gelen cevap, yoruma ve her seyircinin kendisinin söylenileni tanımlamasına göre anlam kazanıyor.Gülay Yenilmez
Oyunun bazı yerlerinde kendi sesinizden sorularınızı dinliyoruz. Birincisi; soruları neden siz seslendirmeyi seçtiniz?

Emre Koyuncuoğlu
Ben ve biz geçişleri bilinçli olarak yaptım. “Ben” dediğim zaman herkes kendisini düşünüyor. Benim en çok istediğim ise; “ben”den yola çıkarak bu sorunun “biz” olarak da sorulmasının altını çizmekti. “Ben” diye gitseydi çok kişiselleşecekti, “biz” diye gitseydi bu seferde kimse sorumluluk almıyor gibi olacaktı. Tiyatral anlamda eğitilmemiş bir sesin bu soruları sormasını istedim. Yani bir anlamda seyircinin sesi olmasını istedim, bir anlamda da, o sorular bu işe soyunmuş birinin üretme sürecindeki düşünceleri. Paylaşmak istedim. Öz eleştiriden bahsediyorsam da önce kendimden başlamalıyım diye düşündüm. Herkesden aynı özeleştiriyi isteyebilmek için.

Gülay Yenilmez
İzlediğimde gördüm ki, oyunun bir bölümünde, son yüzyılda ülkemizde ve dünyada  yaşanan yakın-uzak pek çok toplumsal olay dillendiriliyor, tarih tekrardan ibarettir diyebilirmiyiz?

Emre Koyuncuoğlu

Şaman aslında, gelecekle ilgili soruların cevapları için geçmişini hatırla diyor…Orada bir bellek arayışı var. Sahnede toprak “öleni” gömen, unutturan, geçmişi yok eden bir metafor olarak kullanılıyor. O sahnede toprağı eşeleyip açarak yeniden bazı şeyleri hatırlıyorlar. Şamanlara sorulan sorular hep gelecekle ilgilidir ya, aslında “gelecek, geçmişte saklı” demek istiyor şaman. Geçmişinle samimi bir özeleştiri ne kadar varsa gelecek o kadar aydınlık demek.O nedenle toprağı açtıklarında sürekli geçmişleriyle karşılaştılar.
Aslında o bölümde şiirsel dil kırılıyor aniden. Orayı şok dramaturji yapısında kurguladım. Beklenmedik bir anda, hiç o estetiğe yakın durmayan bir yaklaşımla bıçak gibi sıralanıyor olaylar ve aynı şekilde de kayboluyorlar. Oyunda ise bu sahne rüya sahnesine bağlanıyor, animasyonun girdiği sahne.Gülay Yenilmez
Oldukça etkili animasyon gösterileri var. O çizgiler nasıl ortaya çıktı?

Emre Koyuncuoğlu

Aksel Zeydan Göz ile birlikte çalıştık ama sahnede üç boyuta yerleşme tasarımı tamamen ona ait. Bazı formların ve anların, politik göndermelerin oluşması gibi noktaları yani anafikri birlikte oluşturduk ama çizim dili ona ait.
Oyunda üç bölüm var. Bir şaman ritüelinin üç ayrı bölümüne denk düşen. Birincisi soruların başladığı bölüm, sahnede, kehanet metnini fısıldayarak şamanları çağırdığımız bölüm, biraz daha karamsar bir bölüm. Oyunun başında metin fısıldanıyor, ve insanlar/şamanlar topraktan çıkıyorlar görsel olarak. İkincisi bölüm; şamanın sorunları içselleştirdiği bölüm, burada toprağı eşeliyoruz genelde… Şaman rüyaya yatıyor ve o hastalığı/sorunsalı kendi bedenine alarak parçalanmayı yaşıyor, bizi sağaltma niyetli.. Üçüncüsü ise tedavi bölümü ve sahnede ise, şamanı tarihe geri yolladığımız, şamanı geri toprağa/ geçmişe gömdüğümüz bölüm.

Gülay Yenilmez
Oyuncular için farklı bir çalışma oldu mu ?

Emre Koyuncuoğlu

Oyuncular bana inanılmaz destek verdiler. Onlar olmasaydı bu olmazdı. Çok inandılar. Hepimizin ihtiyacıymış onu fark ettim. “Bir ses tiyatrosu denemesi yapmak istiyorum” dediğimde sahnede olan herkes kendi isteyerek projeye katıldı. Ben bir distribüsyon oluşturmadım. Engin Benli’nin Eylem Tanrıver Varlı ve misafir sanatçımız Şebnem Köstem’in ses performansları ve kabiliyetlerine tek tek hayranlığımı belirtmek isterim. Gösterideki tüm oyuncularının sesleri çok güçlü.Gülay Yenilmez
Oyun, Uluslararsı İstanbul Tiyatro Festivali’nde de büyük beğeni kazandı. Çıkan eleştirilerden öyle gözüküyor.

Emre Koyuncuoğlu
Ben bu yılki şamanı geri toprağa/ geçmişe gömüyoruz festivale bir kurumsal tiyatroyu temsil ederek katıldım. Tabi bu Kocaeli B.B. Şehir Tiyatrosu, yani kuruluşundan beri emek verdiğim tiyatrom olduğu için çok mutlu oldum. Genel Sanat Yönetmeni’miz Nejat Birecik’in  çok desteği oldu. Bence Türk Tiyatrosu’nda çok eksik bir şey bu, sanatçılara inanılmıyor. Birisinin birisine inanıyor olması onu iki kat büyütüyor. Bu anlamda çok mutluyum. İş avangard bir iş. Böyle bir işin bizim tiyatroda olduğu gibi desteklenmesi kurum tiyatrolarına da örnek oldu diye düşünüyorum.

NOT: OYUN 18 KASIM 2008 AKŞAMI SAAT 20:00 DE SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİNDE İZLENEBİLİR

Kaynak: (İHA) - İhlas Haber Ajansı Editör: Metehan OĞUZ
 
Etiketler: RÖPORTAJ:, Emre, Koyuncuoğlu,, Televizyon, aracılığıyla, görsel, kirlenme, çok, yoğun, yaşanıyor,
Yorumlar
Ulusal Gazeteler
Yazarlar
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
1
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
2
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
3
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
4
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
5
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
6
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
7
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
8
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
9
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
10
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
11
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
12
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
13
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
14
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
15
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
16
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
17
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
18
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
19
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
20
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
21
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
22
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
23
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
24
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
25
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
26
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
27
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
28
Başakşehir FK
53
0
3
8
15
26
29
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
30
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
31
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
32
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
33
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
34
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
35
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
36
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
37
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
38
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
39
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
40
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
41
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
42
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
43
Trabzonspor
53
0
3
8
15
26
44
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
45
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
46
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
47
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
48
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
49
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
50
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
51
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
52
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
53
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
54
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
55
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
56
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
57
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
58
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
59
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
60
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
61
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
62
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
63
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
64
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
65
Galatasaray
50
0
4
8
14
26
66
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
67
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
68
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
69
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
70
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
71
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
72
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
73
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
74
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
75
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
76
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
77
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
78
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
79
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
80
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
81
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
82
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
83
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
84
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
85
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
86
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
87
Sivasspor
49
0
5
7
14
26
88
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
89
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
90
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
91
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
92
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
93
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
94
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
95
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
96
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
97
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
98
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
99
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
100
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
101
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
102
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
103
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
104
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
105
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
106
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
107
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
108
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
109
Beşiktaş
44
0
8
5
13
26
110
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
111
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
112
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
113
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
114
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
115
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
116
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
117
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
118
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
119
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
120
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
121
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
122
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
123
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
124
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
125
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
126
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
127
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
128
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
129
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
130
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
131
Alanyaspor
43
0
7
7
12
26
132
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
133
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
134
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
135
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
136
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
137
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
138
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
139
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
140
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
141
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
142
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
143
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
144
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
145
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
146
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
147
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
148
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
149
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
150
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
151
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
152
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
153
Fenerbahçe
40
0
8
7
11
26
154
Göztepe
37
0
9
7
10
26
155
Göztepe
37
0
9
7
10
26
156
Göztepe
37
0
9
7
10
26
157
Göztepe
37
0
9
7
10
26
158
Göztepe
37
0
9
7
10
26
159
Göztepe
37
0
9
7
10
26
160
Göztepe
37
0
9
7
10
26
161
Göztepe
37
0
9
7
10
26
162
Göztepe
37
0
9
7
10
26
163
Göztepe
37
0
9
7
10
26
164
Göztepe
37
0
9
7
10
26
165
Göztepe
37
0
9
7
10
26
166
Göztepe
37
0
9
7
10
26
167
Göztepe
37
0
9
7
10
26
168
Göztepe
37
0
9
7
10
26
169
Göztepe
37
0
9
7
10
26
170
Göztepe
37
0
9
7
10
26
171
Göztepe
37
0
9
7
10
26
172
Göztepe
37
0
9
7
10
26
173
Göztepe
37
0
9
7
10
26
174
Göztepe
37
0
9
7
10
26
175
Göztepe
37
0
9
7
10
26
176
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
177
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
178
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
179
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
180
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
181
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
182
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
183
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
184
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
185
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
186
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
187
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
188
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
189
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
190
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
191
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
192
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
193
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
194
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
195
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
196
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
197
Gaziantep FK
32
0
10
8
8
26
198
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
199
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
200
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
201
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
202
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
203
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
204
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
205
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
206
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
207
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
208
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
209
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
210
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
211
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
212
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
213
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
214
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
215
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
216
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
217
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
218
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
219
Denizlispor
31
0
11
7
8
26
220
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
221
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
222
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
223
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
224
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
225
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
226
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
227
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
228
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
229
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
230
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
231
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
232
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
233
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
234
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
235
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
236
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
237
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
238
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
239
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
240
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
241
Antalyaspor
30
0
10
9
7
26
242
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
243
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
244
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
245
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
246
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
247
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
248
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
249
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
250
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
251
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
252
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
253
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
254
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
255
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
256
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
257
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
258
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
259
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
260
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
261
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
262
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
263
Gençlerbirliği
28
0
12
7
7
26
264
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
265
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
266
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
267
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
268
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
269
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
270
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
271
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
272
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
273
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
274
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
275
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
276
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
277
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
278
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
279
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
280
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
281
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
282
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
283
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
284
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
285
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
286
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
287
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
288
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
289
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
290
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
291
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
292
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
293
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
294
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
295
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
296
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
297
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
298
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
299
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
300
Konyaspor
26
0
10
11
5
26
301
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
302
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
303
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
304
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
305
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
306
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
307
Kasımpaşa
26
0
14
5
7
26
308
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
309
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
310
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
311
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
312
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
313
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
314
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
315
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
316
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
317
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
318
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
319
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
320
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
321
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
322
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
323
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
324
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
325
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
326
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
327
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
328
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
329
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
330
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
331
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
332
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
333
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
334
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
335
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
336
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
337
Çaykur Rizespor
25
0
15
4
7
26
338
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
339
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
340
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
341
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
342
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
343
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
344
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
345
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
346
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
347
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
348
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
349
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
350
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
351
Yeni Malatyaspor
25
0
13
7
6
26
352
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
353
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
354
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
355
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
356
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
357
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
358
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
359
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
360
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
361
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
362
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
363
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
364
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
365
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
366
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
367
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
368
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
369
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
370
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
371
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
372
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
373
MKE Ankaragücü
23
0
13
8
5
26
374
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
375
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
376
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
377
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
378
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
379
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
380
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
381
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
382
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
383
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
384
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
385
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
386
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
387
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
388
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
389
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
390
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
391
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
392
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
393
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
394
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
395
Kayserispor
22
0
14
7
5
26
Nöbetçi Eczane


Nöbetçi eczanlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayın.

Arşiv
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı